Што нудиме?


1. Апарати против воден бигор и корозија , алги и легионела

2. Мембранска филтрација

- Реверзна осмоза
- Ултрафилтрација
- Нанофилтрација

3. Филтри за вода за домашна и индустриска употреба

- Микробиолошки
- Со активен јаглен
- Со маса за одстранување манган, железо, амонијак, арсен..

4. Апарати за производство на

- хлор диоксид
- гасен хлор на лице место
- озон и др.

5. Омекнувачи

6. Дозирни пумпи
7. Хемикалии

- HYDRO - X- средство за кондиционирање на котловска вода

За повеќе информации Контакт